Ruchy satelitów
Program pozwala obserwować ruchy satelitów Ziemi po orbitach kołowych, leżących w płaszczyźnie jej równika. Satelita niebieski jest satelitą stacjonarnym (a więc jego okres obiegu jest równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi, a promień orbity wynosi w przybliżeniu 6,62RZ, gdzie RZ jest promieniem Ziemi). Promienie orbit pozostałych satelitów wynoszą rp = 4RZ (satelita pomarańczowy) i rz = 9RZ (satelita zielony).

Łatwo zauważyć, że okres obiegu ciała centralnego przez satelitę, który ma orbitę o większym promieniu, jest dłuższy, a jego szybkość kątowa mniejsza.

Naciskając przycisk "Wstrzymaj" można odczytać kąty obrotu promieni wodzacych poszczególnych satelitów, a stad obliczyć stosunek ich szybkości kątowych. Znając promienie orbit można sprawdzić słuszność III prawa Keplera: T2 : r3 = const. Program umożliwia zmianę masy ciała centralnego (od 1/4MZ do 3MZ, gdzie MZ jest masą Ziemi) i obserwację, jak zmiana tej masy wpływa na okresy obiegu satelitów pomarańczowego i zielonego oraz na promień orbity satelity stacjonarnego.

Uwaga: Po zmianie masy ciała centralnego jego promień, okres obrotu wokół własnej osi i promienie orbit satelitów pomarańczowego i zielonego nie ulegają zmianie. Wielkości stałe oznaczono kolorem białym.