PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Ciśnienie hydrostatyczne"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor

Warto zwrócić uwagę uczniów na to, że różnica poziomów cieczy w rurce jest zawsze równa wysokości słupa cieczy nad membraną pojemnika; manometr mierzy zatem ciśnienie panujące w cieczy na tej głębokości, na której znajduje się membrana.

Podczas zanurzania pojemnika coraz głębiej w rtęci (duża gęstość!) widać wyraźnie coraz większe odkształcenie membrany. Niewielki wzrost odkształcenia membrany można także zaobserwować podczas zanurzania pojemnika w tetrachlorometanie, bo gęstość tej cieczy jest nieco większa od gęstości wody. W przypadku zanurzania pojemnika w wodzie i w cieczach o jeszcze mniejszych gęstościach odkształcenie jest mniejsze i nie widać go na ekranie.

Program ten dobrze służy do utrwalenia znajomości wzoru, który wskazuje, od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne. Należy go wykorzystać podczas realizacji paragrafów 6.6 i 6.7 drugiej części podręcznika "Fizyka dla gimnazjum" M., R. Rozenbajgierów. Utrwalania tego materiału można także dokonać rozwiązując zadania 138, 140, 143 ze "Zbioru zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej oraz "Testów z fizyki dla gimnazjum, część 2" H. Kaczorka (rozdział "W wodzie, na wodzie i w powietrzu"), a także zadania od str. 212 do str. 220 w "Zeszycie przedmiotowo-ćwiczeniowym - Fizyka dla gimnazjum, część 2".


© Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl