Siła wypadkowa
(Dodawanie wektorów)

Programik dotyczy sił działających na ciało (zaczepionych w jednym punkcie). Możesz zmieniać liczbę sił składowych (niebieskie strzałki). Ich wartości i kierunki zmienisz przesuwając groty strzałek za pomocą myszki do dowolnych, pożądanych pozycji (należy kliknąć na grot strzałki i trzymając naciśnięty lewy przycisk, przesuwać myszkę).

Jeśli chcesz otrzymać wypadkową siłę, działającą na ciało, musisz wykonać dodawanie wektorów. Gdy klikniesz na przycisk "Znajdź wypadkową", program pokaże ci równoległe przesunięcie wektorów i narysuje wektor siły wypadkowej (czerwony). Przesuwając myszką groty strzałek możesz zaobserwować, jak wypadkowa zmienia się wraz ze zmianą sił składowych.


URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/physengl/resultant.htm
© Walter Fendt, November 2, 1998
Last modification: February 20, 1999
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 30.03.2001
URL: http://www.zamkor.com.pl