PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Efekt fotoelektryczny"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor

UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAJUM I LICEUM

Program ten należy wykorzystać podczas realizacji paragrafu 5.10 trzeciej części podręcznika "Fizyka dla gimnazjum" M., R. Rozenbajgierów. Utrwalania tego materiału można dokonać rozwiązując zadania 208, 209, 210 ze "Zbioru zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej oraz "Testów z fizyki dla gimnazjum, część 3" H. Kaczorka (rozdział "Optyka, czyli nauka o świetle"), a także odpowiednie zadania w "Zeszycie przedmiotowo-ćwiczeniowym - Fizyka dla gimnazjum, część 3.2".

"Pomiary" rozpoczynamy od wyboru odpowiedniej długości fali; następnie przesuwamy suwak potencjometru do odpowiedniej pozycji, przy której I = 0. Po pojawieniu się punktu w układzie współrzędnych zmieniamy długość fali itd.

W tym symulowanym doświadczeniu nie możemy oczywiście oszacować niepewności pomiarowych. Jednak wykonanie prawdziwego doświadczenia w warunkach szkolnych nie jest możliwe, dlatego pokazanie uczniom tego programu jest bardzo pożyteczne. Należy to zrobić po ich zapoznaniu z prawem Einsteina-Millikana dla zjawiska fotoelektrycznego.

Sposób szacowania niepewności pomiarowych w tym doświadczeniu jest opisany w "Zbiorze zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej (zad. 208).


© Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl