PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Kołyska Newtona"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor

Podczas oglądania tego prostego i zabawnego programiku należy uczniom wyjaśnić, że w przypadku sprężystych zderzeń kul (gdy nie zachodzi trwała zmiana ich kształtu) stosuje się zarówno zasadę zachowania pędu, jak i zasadę zachowania energii kinetycznej. Gdy uderza jedna kula, to odbija się także tylko jedna z taką samą prędkością; gdy uderzają dwie, to odbijają się dwie itd. Szybkości oczywiście nie mierzymy, ale wnioskujemy o nich na podstawie jednakowych wysokości wzniesień kul - początkowego i końcowego, czyli jednakowych kątów wychyleń nitek, bo podczas ich ruchu całkowita energia mechaniczna jest także zachowana. Pozostałe kule, które nie zostały wprowadzone w ruch, przekazują tylko pęd i energię odbijającym się kulom.

Przypomniane tu fakty nadają się świetnie do dyskusji w klasie podczas analizowania tego programu.UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJUM

Ten programik można wykorzystać na lekcji powtórzeniowej po zrealizowaniu działu Praca, moc, energia mechaniczna z 2 części "Fizyka dla gimnazjum, część 1" M., R. Rozenbajgierów.
UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W LICEUM

Prócz "jakościowej" dyskusji uczniowie liceum powinni, na podstawie zasady zachowania energii i pędu, udowodnić, że w przypadku sprężystych i centralnych zderzeń kul o o jednakowych masach, kule wymieniają się prędościami, zatem poruszająca się kula zostaje zatrzymana, nieruchoma, wprawiona w ruch - z taką samą prękością.


© Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 24.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl