PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Odbicie i załamanie fali"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor


UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJUM I LICEUM


Program wyjaśnia odbicie i załamanie fali oraz całkowite wewnętrzne odbicie na podstawie zasady Huygensa. Pozwala on m. in. zaobserwować, że w przypadku, gdy fala płaska pada na granicę dwóch ośrodków (od strony ośrodka o większym współczynniku załamania) pod kątem wiekszym od granicznego, to w ośrodku o mniejszym współczynniku załamania rozchodzą się (z dużą szybkością) elementarne fale kuliste (bo każda cząsteczka jest źródłem takiej fali), ale nie tworzy się tam czoło fali, nie ma więc także promieni załamanych. Energia zostaje pochłonięta przez ośrodek. Z tego powodu np. w światłowodzie w odpowiednich odległościach muszą znajdować się tzw. regeneratory sygnału.

Program ten nadaje się przede wszystkim dla uczniów liceów. W gimnazjum można go pokazać uczniom szczególnie zainteresowanym po zapoznaniu ich z wymienionymi wyżej zjawiskami (Par. 5.3 i 5.6 w podręczniku "Fizyka dla gimnazjum, część 3" M., R. Rozenbajgierów).© Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 24.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl