"POLE MAGNETYCZNE PROSTOLINIOWEGO PRZEWODNIKA Z PRĄDEM"
UWAGI WYDAWNICTWA ZamKor DLA NAUCZYCIELA FIZYKI W GIMNAZJUM

Programik prezentujemy, realizując paragraf 4.2 podręcznika "Fizyka dla gimnazjum - część 3" M. i R. Rozenbajgier.

Utrwalania wiedzy dokonujemy poprzez uzupełnienie par. 4.2 "Zeszytu przedmiotowo-ćwiczeniowego - część 3" M. i R. Rozenbajgier. Można także wykorzystać zadania testowe z rozdziału O zjawiskach magnetycznych z "Testów z fizyki dla gimnazjum, część 3" H. Kaczorka.