PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Prądnica"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor


UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJUM


Staranna analiza pokazanego w programie działania prądnicy pozwala dokładnie zapoznać się z jego zasadą. Uczniowie powinni zwrócić uwagę na następujące, istotne szczegóły:

- w którym położeniu ramki następuje zmiana kierunku indukowanego prądu,
- zmianę kierunku indukowanego napięcia i kierunku prądu, wypływającego z prądnicy wskazują zgodnie: pomarańczowa strzałka, kierunek wychylenia wskazówki woltomierza oraz wykres U(t),
- jaka jest rola komutatora,
- jaki skutek powoduje zmiana kierunku obrotu ramki,
- jakie skutki powoduje wzrost częstotliwości obrotów ramki (wzrost częstotliwości indukowanego napięcia i wzrost jego amplitudy).

Uczniowie powinni także sprawdzić, czy kierunek prądu powstającego w ramce został zaznaczony prawidłowo, tzn. zgodnie z regułą Lenza.

Ten niezwykle wartościowy program powinni uczniowie obejrzeć przy okazji realizacji treści paragrafu 4.5.1 z podręcznika "Fizyka dla gimnazjum, część 3" M., R. Rozenbajgierów. Utrwalaniu tej wiedzy służą zadania 192, 193 ze "Zbioru zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej oraz zadania testowe z rozdziału "" "Testów z fizyki dla gimnazjum, część 3" H. Kaczorka.




UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W LICEUM


Uczniom liceum należy dodatkowo zwrócić uwagę na:

- ilościowe skutki wzrostu częstotliwości obrotów uzwojenia prądnicy, pokazane przez program; są one zgodne z wyprowadzonym na lekcji wzorem na siłę elektromotoryczną, indukowaną w prądnicy:
E (t) = B n S w sin w t
- zgodność faz napięcia na odbiorniku i natężenia indukowanego prądu płynącego przez odbiornik, który w tym przypadku stanowi opór czysto omowy.


© Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 24.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl