Prwo Ohma

Ten programik pokazuje prosty obwód zawierający jeden odbiornik (opornik), woltomierz (dołączony równolegle do odbiornika), amperomierz (połączony szeregowo z odbiornikiem) i źródło napięcia.

Bieżące wartości napięcia i natężenia prądu widoczne są w prawej dolnej części ramki.

Możesz zmieniać (w pewnych granicach) opór odbiornika oraz napięcie źródła.
Gdy zobaczysz czerwony napis "Przekroczona wartość maksymalna!", musisz dopasować odpowiednio zakresy woltomierza i amperomierza do bieżących wartości napięcia i natężenia prądu, widocznych w dolnej części prawej ramki.

Natężenie prądu płynącego przez metalowy przewodnik o stałej temperaturze jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika.

URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/ohmslaw.htm
© Walter Fendt, November 23, 1997
Last modification: December 21, 1999
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
URL: http://www.zamkor.com.pl

This applet is part of the Contemporary College Physics Simulation Library.