PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Prawo Ohma"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor


UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJUM I LICEUM


Program symuluje doświadczenie, którego celem jest sprawdzenie słuszności prawa Ohma. Realne wykonanie doświadczenia ma m. in. tę ważną przewagę nad symulowanym, że pozwala dyskutować niepewności pomiarowe pomiarów bezpośrednich i wyniku złożonego, podczas gdy w "doświadczeniu komputerowym" natężenie prądu podawane jest ze 100-procentową dokładnością!

Uczniowie, którzy są bystrymi obserwatorami, zauważą, że amperomierz i woltomierz na pokazanym schemacie są włączone inaczej, niż na schemacie obwodu, proponowanym w podręcznikach. Będzie to dobra okazja do dyskusji, które połączenie jest bardziej racjonalne. W szkole używamy zwykle w tym doświadczneiu szpul oporowych o bardzo niewielkich oporach w porównaniu z oporem używanego woltomierza, dlatego woltomierz włączamy do zacisków samej szpuli; wówczas amperomierz mierzy sumę natężeń prądów płynących przez szpulę i przez woltomierz. Jednak woltomierz o bardzo dużym oporze pobiera bardzo słaby prąd, którego natężenie można pominąć. Połączenie zaproponowane w oglądanym programie powinniśmy stosować wówczas, gdy używany odbiornik ma duży opór, porównywalny z oporem woltomierza.

Uczniom można pokazać ten program (jako ilustrację) po wykonaniu w klasie prawdziwego doświadczenia, opisanego w paragrafie 3.5 podręcznika "Fizyka dla gimnazjum, część 3" M., R. Rozenbajgierów, gdzie został także omówiony sposób szacowania niepewności pomiarowych.

Przypominamy przy okazji, że omówiony tam sposób szacowania niepewności pomiarowych został wykorzystany w "Zeszycie przedmiotowo-ćwiczeniowym - Fizyka dla gimnazjum, część 3.2" (paragraf 3.5) oraz w zadaniach 119, 205 i 208 "Zbioru zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej.© Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 24.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl