PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Rozpad"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor

UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAJUM

Symulacja jest bardzo wartościowa, gdyż "prawdziwego" doświadczenia w szkole nie możemy wykonać.

W gimnazjum nie podaje się matematycznej postaci prawa rozpadu promieniotwórczego. Program pomoże uczniom zrozumieć pojęcie czasu połowicznego rozpadu i właściwie interpretować wykres N(t).
Uwagi na temat wykorzystania tego programiku w liceum przygotujemy po opracowaniu programu nauczania i podręcznika do 3-letniego zreformowanego liceum profilowanego.© Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 27.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl