Siła elektrodynamiczna

Ten programik demonstruje siłę elektrodynamiczną, działającą na przewodnik z prądem, umieszczony w polu magnetycznym.
Możesz włączać lub wyłączać prąd klikając przycisk "Włącz / Wyłącz". Pozostałe dwa przyciski umożliwiają zmianę kierunku prądu oraz zwrotu linii pola magnetycznego. Trzy pola wyboru pozwalają pokazać lub ukryć kierunek prądu (jasnoczerwone strzałki), linie pola magnetycznego (jasnoniebieskie strzałki) oraz siłę elektrodynamiczną (czarna).


URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/lorentzforce.htm
© Walter Fendt, June 1, 1998
Last modification: December 21, 1999
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 30.03.2001
URL: http://www.zamkor.com.pl