PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA PROGRAMIKU
"Siła elektrodynamiczna"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor

UWAGI DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAJUM I LICEUM

"Prawdziwe doświadczenie" jest łatwe do przygotowania i powinno zostać wykonane tak, jak to zostało opisane w podręczniku "Fizyka dla gimnazjum, część 3" M., R. Rozenbajgierów, dośw. 4.11, 4.12. Program będzie więc spełniał rolę uzupełniającą. Może być studiowany przez uczniów np. w domu. Powinni oni zauważyć, że zwrot działającej na przewodnik siły zależy od ułożenia biegunów magnesu i od kierunku przepływającego prądu. Powinni także sprawdzić słuszność reguły lewej ręki.

Dla uczniów gimnazjum bardzo kształcące będzie także wykonanie wszystkich poleceń z par. 4.3 "Zeszytu przedmiotowo-ćwiczeniowego - Fizyka dla gimnazjum, część 3" M. R. Rozenbajgerów.© Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 27.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl