PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA APLETU
"BADANIE RUCHÓW - GIMNAZJUM"
ZGODNIE Z PROGRAMEM WYDAWNICTWA ZamKor

1. BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO, PROSTOLINIOWEGO


Doświadczenie wykonujemy realizując paragrafy 3.6, 3.7 pierwszej części podręcznika "Fizyka dla gimnazjum" M., R. Rozenbajgierów, J. M. Kreinera.
Utrwalania wiedzy dokonujemy poprzez wykonanie zadań nr 6, 7, 10 i innych ze "Zbioru zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej. Można także wykorzystać zadania testowe z rozdziału Jak opisujemy ruch z "Testów z fizyki dla gimnazjum, część 1" H. Kaczorka.Uwagi dla ucznia:

W ramce "Wartość przyspieszenia" wpisz 0 (nie musisz na razie wiedzieć, co to znaczy).

Ustaw zielony punkt pomiarowy np. na x1 = 10 m a czerwony na x2 = 20 m.
Uruchom symulację. Zegary w zielonej i czerwonej ramce pokażą czasy, jakie upłynęły od początku ruchu do chwili mijania punktów pomiarowych. Zanotuj je w tabelce, takiej jak np. tab. 3.3 znajdująca się w podręczniku "Fizyka dla gimnazjum, część 1" M., R. Rozenbajgierów lub tabela w par. 3.6 "Zeszytu przedmiotowo-ćwiczeniowego, część 1" M., R. Rozenbajgierów, J. M. Kreinera. Numery kropli zastąp numerami kolejnych pomiarów.

Przywróć stan początkowy.
Ustaw zielony punkt pomiarowy np. na x1 = 30 m, a czerwony na x2 = 40 m.
Uruchom symulację. Odczytaj na zegarach odpowiednie czasy i zapisz je.

Oblicz ilorazy drogi do czasu w każdym przypadku i sprawdź, czy wyniki są zgodne z przyjętą wartością prędkości początkowej (szybkością początkową).

Wykonaj podobne pomiary i obliczenia dla innej wartości prędkości początkowej (szybkości początkowej).

W każdym przypadku przyjrzyj się wykresom x(t) i v(t). Zauważ, czym różnią się te wykresy i porównaj ich przebiegi przy różnych wartościach prędkości.
2. BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONEGO


Doświadczenie wykonujemy realizując paragrafy 3.9, 3.10 pierwszej części podręcznika "Fizyka dla gimnazjum" M., R. Rozenbajgierów, J. M. Kreinera.
Utrwalania wiedzy dokonujemy poprzez wykonanie zadań nr 11, 12, 13 i innych ze "Zbioru zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej. Można także wykorzystać zadania testowe z rozdziału Jak opisujemy ruch z "Testów z fizyki dla gimnazjum, część 1" H. Kaczorka.Uwagi dla ucznia:

W okienku "Wartość przyspieszenia" wstaw liczbę 2 (nie przejmuj się na razie, że nie wiesz, co to jest za wielkość).

Ustaw zielony punkt pomiarowy na x1 = 1 m, a czerwony na x2 = 4 m.
Uruchom symulację. Odczytaj czasy, w których samochód przebył odpowiednie drogi.

Przywróć stan początkowy.

Przesuń zielony punkt pomiarowy na x3 = 9 m, a czerwony na x4 = 16 m.
Odczytaj czasy, w których samochód przebył odpowiednie drogi.

Powtórz doświadczenie dla położeń punktów pomiarowych 25 i 36 m.

Sporządź tabelkę taką, jak w podręczniku "Fizyka dla gimnazjum - część 1" M., R. Rozenbajgierów, J. M. Kreinera (tabela nr 3.5) lub w par. 3.9 "Zeszytu przedmiotowo-ćwiczeniowego, część 1" M., R. Rozenbajgierów, J. M. Kreinera (numery kropli zastąp numerami kolejnych pomiarów), a następnie wykresy: szybkości średnich w kolejnych sekundach ruchu oraz szybkości chwilowej w zależności od czasu (wykres nr 3.31 w podręczniku).

Zgodnie z paragrafem 3.10 na podstawie wykresu oblicz wartość przyspieszenia samochodu.

Porównaj obliczoną wartość z tą, którą wstawiłeś w ramce "Wartość przyspieszenia".


Odradzamy nauczycielom gimnazjum ilościowe badanie ruchu jednostajnie opóźnionego. W takim przypadku należałoby w miejsce szybkości lub wartości przyspieszenia wstawić wartość ujemną, z czego nie można się przed uczniami wytłumaczyć, gdyż nie znają oni pojęcia współrzędnej wektora. Wstawianie przyspieszenia ze znakiem minus utrwala u uczniów przekonanie, że w ruchu opóźnionym "przyspieszenie jest ujemne". Jest to poważny błąd merytoryczny, który należy zwalczać.© Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
Wydawnictwo ZamKor
URL: http://www.zamkor.com.pl