"INTERFERENCJA"
UWAGI WYDAWNICTWA ZamKor DLA NAUCZYCIELA FIZYKI W GIMNAZJUM

Programik prezentujemy, realizując paragraf 5.5 podręcznika "Fizyka dla gimnazjum - część 2" M. i R. Rozenbajgier.

Utrwalania wiedzy dokonujemy poprzez uzupełnienie par. 5.5 "Zeszytu przedmiotowo-ćwiczeniowego - część 2" M. i R. Rozenbajgier oraz wykonanie zadania nr 127 ze "Zbioru zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego" J. Salach, B. Sagnowskiej. Można także wykorzystać zadania testowe z rozdziału O drganiach i falach sprężystych z "Testów z fizyki dla gimnazjum, część 2" H. Kaczorka.

Zainteresowanym uczniom gimnazjum, a także wszystkim uczniom liceum należy zwrócić uwagę, że maksymalne wzmocnienie następuje w punktach, dla których różnica odległości od obu źródeł Ds jest równa całkowitej wielokrotności długości fali, a maksymalne osłabienie - gdy różnica ta jest równa nieparzystej wielokrotności połowy dlugości fali.© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji"
www.zamkor.com.pl