Szeregowe i równoległe łączenie oporów


  Program jest symulacją obwodu elektrycznego złożonego z baterii oraz połączonych szeregowo i/lub równolegle oporników (rezystorów). Okno programu składa się z dwóch części. Z lewej strony przedstawiony jest symulowany obwód elektryczny, a prawa, zielona część okna jest obszarem kontrolnym programu.

Zaznaczanie fragmentów obwodu.
Wybrany opornik zaznaczamy, klikając na jego symbol. Aby zaznaczyć większy fragment obwodu, przeciągamy kursor nad wybranymi opornikami, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki. Zaznaczony opornik/fragment obwodu przybiera kolor pomarańczowy. Zaznaczyć można tylko taką część obwodu, dla której można obliczyć opór zastępczy. Jeśli zaznaczenie obejmuje więcej niż jeden opornik, w lewym, górnym rogu zaznaczonego obszaru podawany jest opór zastępczy. Opór ten podawany jest również w lewym, dolnym rogu okna programu wraz z natężeniem prądu płynącego przez zaznaczoną częśc obwodu oraz napięciem na jej końcach.

Budowa obwodu
Zaznaczamy część istniejącego obwodu, do której szeregowo lub równolegle chcemy dołączyć kolejny opornik. W polu "Dodaj opornik" wpisujemy jego opór, a następnie za pomocą przycisku "Połączenie szeregowe" lub "Połączenie równoległe" dołączamy opornik do obwodu. Aby zmienić opór wybranego opornika, należy go zaznaczyć, w polu "Dodaj opornik" wpisać nową wartość i zatwierdzić klawiszem "Enter". Znajdujący się u góry przycisk "Przywróć" powoduje powrót do najprostszego obwodu złożonego z baterii i tylko jednego rezystora. Poniżej tego przycisku jest pole "Siła elektromotoryczna źródła", w którym można zadać napięcie baterii (zakładamy zerowy opór wewnetrzny źródła). Po wpisaniu wartości należy ją zatwierdzić klawiszem "Enter". Wielkość obwodu jest ograniczona do trzech połączeń szeregowych i trzech gałęzi równoległych.

Wykonanie pomiarów
Aby "zmierzyć" natężenie prądu płynącego przez zaznaczoną część obwodu należy zaznaczyć pole "Pokaż natężenie". Powoduje to dołączenie do zaznaczonej części obwodu amperomierza. Analogicznie można wykonać pomiar napięcia, zaznaczając pole "Pokaż napięcie". Podczas wykonywania "pomiarów" nie można zmieniać obwodu.
URL: http://www.walter-fendt.de
© Walter Fendt, September 11, 2002
© Polski przekład i opis programu: Marek Godlewski, ZamKor 2006
Ostatnia zmiana: 14 listopada 2006