Wahadło

Ten programik demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły i energii podczas drgań wahadła (przy założeniu, że nie ma oporów ruchu).

Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach): długość nici, masę punktu materialnego, maksymalny kąt wychylenia.
Wprowadzone zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter".
Parametry te możesz zmieniać jedynie przy wyłączonej symulacji.

Symulację rozpoczynasz, klikając myszką na przycisk "Rozpocznij", a kończysz, klikając na przycisk "Przywróć". Możesz zatrzymać, a następnie wznowić symulację, używając przycisku "Zatrzymaj / Wznów". Zaznaczenie pola wyboru "Spowolnienie" powoduje pięciokrotne spowolnienie symulacji.

Wybierając jeden z przycisków: wychylenie, prędkość, przyspieszenie, siła, energia będziesz mógł obserwować na rysunku zmiany odpowiedniej wielkości fizycznej w czasie, a na wykresach zależność od czasu: wychylenia, energii oraz współrzędnych prędkości, przyspieszenia i siły.


URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe.htm
© Walter Fendt, May 21, 1998
Last modification: December 20, 1999
© Polskie tłumaczenie i opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 15.02.2001
    Wydawnictwo ZamKor, Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl