Teoria Bohra budowy atomu wodoruURL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/bohrh.htmm
© Walter Fendt, May 30, 1999
Last modification: December 2, 2000
© Polski przekład: Wydawnictwo ZamKor, 09.01.2002
URL: http://www.zamkor.com.pl