Przykład dylatacji czasu

Statek kosmiczny przebywa odległość 5 godzin świetlnych, np. z Ziemi na planetę Pluton. Możesz zmieniać szybkość statku górnymi przyciskami.
Programik pokazuje, że zegar w statku kosmicznym idzie wolniej, niż dwa zegary związane ze spoczywającymi Ziemią i Plutonem.

Wzór:

Równanie


t' ... czas wskazywany przez zegar w statku kosmicznym

t  ... czas wskazywany przez zegary na Ziemi i Plutonie

v  ... szybkość statku kosmicznego względem Ziemi i Plutona

c  ... szybkość światła

Uwagi:

  1. Dla uproszczenia przyjęto układ inercjalny, w którym Ziemia i Pluton są nieruchome; zaniedbano więc ruch tych planet wokół Słońca.
  2. Zgodnie z ważnym skutkiem teorii względności obserwator w układzie Ziemia-Pluton będzie widział statek kosmiczny skrócony w kierunku ruchu. To tzw. skrócenie Lorentza nie zostało wzięte pod uwagę, by umożliwić odczytanie zegara na statku kosmicznym.

URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/timedilatation.htm
© Walter Fendt, November 15, 1997
Last modification: December 21, 1999
© Polski przekład: Wydawnictwo ZamKor, 12.12.2001
URL: http://www.zamkor.com.pl