Fala elektromagnetyczna

Ta animacja pokazuje spolaryzowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się zgodnie ze zwrotem osi x. Wektory natężenia pola elektrycznego (w kolorze czerwonym) są równoległe do osi y, wektory indukcji magnetycznej (w kolorze niebieskim) są równoległe do osi z. Natężenie pola magnetycznego i wektor indukcji magnetycznej to wielkości fizyczne, charakteryzujące te pola.


URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/emwave.htm
© Walter Fendt, September 20, 1999
Last modification: December 21, 1999
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
URL: http://www.zamkor.com.pl