Góra Newtona

   Program jest symulacją ruchu w polu grawitacyjnym. Na bardzo wysokiej, hipotetycznej górze (wysokość góry wynosi 1233km) znajduje się działo, z którego można, naciskając przycisk "Start", wystrzelić poziomo (równolegle do powierzchni Ziemi) pocisk. Szybkość z jaką wystrzelony zostaje pocisk podana jest w lewym dolnym rogu. Można ją zmieniać suwakiem lub wpisać bezpośrednio w okienku zatwierdzając klawiszem "Enter". Lecący pocisk przedstawiony jest jako czerwona kropka poruszająca się na tle rysunku Ziemi, który pochodzi z dzieła Newtona - "Principia".

Uwaga:
   - porównując minimalną szybkość, przy której pocisk okrąża Ziemię, z wartością I prędkości kosmicznej należy uwzględnić wysokość góry, z której wystrzeliwany jest pocisk;
   - animacji towarzyszą efekty dźwiękowe; w przypadku nadania pociskowi szybkości wystarczającej by mógł oddalić się w przestrzeń kosmiczną i nigdy nie powrócić (szybkość ³   wartość II prędkości kosmicznej) słychać gwizd.Program pochodzi ze zbioru Fowler's Physics Applets
Autor: Drew Dolgert
© : Michael Fowler
© Polskie tłumaczenie i opis: Marek Godlewski, 20.11.2001
    Wydawnictwo ZamKor, Kraków