Rozkładanie wektora na składowe
 
Program ilustruje rozkładanie zadanego wektora na wektory składowe działające wzdłuż ustalonych kierunków wyznaczonych na rysunku przez czerwoną i niebieską półprostą. Wartość, kierunek i zwrot zadanego wektora można określić przesuwając za pomocą myszki jego grot (należy kliknąć na grot strzałki i trzymając naciśnięty lewy przycisk, przesuwać myszkę). Wartość można także wpisać w odpowiednie pole w prawym, zielonym oknie. Ustalenia kierunków obu wektorów składowych (pó³proste - czerwona i niebieska) dokonuje się, przesuwając półproste za pomocą myszki lub wpisując w odpowiednie pole wartość kąta między półprostą a kierunkiem zadanego wektora. Kliknięcie na przycisk "Znajdź składowe" rozpoczyna proces znajdowania obu wektorów składowych. Wartości znalezionych wektorów składowych podawane są po prawej stronie (zielone okno). Przycisk "Usuń konstrukcję" usuwa konstrukcję wektorów składowych.


URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/forceresol.htm
© Walter Fendt, May 30, 2003
© Polski przekład: Marek Godlewski, 08.05.2006 (http://www.zamkor.pl)
Ostatnia modyfikacja: 8 maj 2006