Rzut ukośny
(ruch pocisku)

Ten programik demonstruje rzut ukośny jakim jest ruch pocisku.

Odpowiednimi przyciskami można uruchomić, zatrzymać lub wznowić ruch pocisku. Przycisk "Przywróć" umieszcza pocisk w położeniu początkowym. Zaznaczenie pola "Spowolnienie" powoduje, że ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy.
Można zmieniać (w pewnych granicach) parametry symulacji: wysokość początkową, szybkość początkową, początkowy kąt nachylenia wektora prędkości względem poziomu, masę wyrzucanego ciała (pocisku) oraz wartość przyspieszenia grawitacyjnego.
Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcemy obserwować.

W symulacji pominięto opór powietrza.


URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/projectile.htm
© Walter Fendt, September 13, 2000
Last modification: September 29, 2000
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
Ostatnia modyfikacja: Marek Godlewski 14.05.2006
URL: http://www.zamkor.com.pl