Rzut ukośny
(Lecący pocisk)

   Program jest symulacją lotu pocisku wystrzelonego z działa, czyli rzutu ukośnego w polu grawitacyjnym. Można zmieniać wartość prędkości początkowej pocisku, jej kierunek (kąt względem poziomu), a także masę pocisku. Służą do tego trzy suwaki umieszczone w prawym dolnym rogu pola programu. Aktualna wartość zmienianej wielkości podawana jest w odpowiednim okienku. Żądane wartości można również bezpośrednio wpisywać do odpowiednich okienek
(wartości liczbowe powinny zawierać się w granicach: 0 < szybkość < 1000 m/s, 0 < kąt £   90 st., 1 < masa < 1000 kg).
Symulację uruchamia się przyciskiem "start". Jednocześnie na wykresie możemy obserwować maksymalnie pięć trajektorii.
   W prawym górnym rogu pola programu podawana jest wartość zasięgu, maksymalnej wysokości, szybkości końcowej oraz czasu lotu dla ostatnio wykonanej symulacji.

   Zaznaczenie pola wyboru "pokazuj ślad" powoduje, że lecący pocisk zostawia za sobą ślad umożliwiający obserwację jego trajektorii. Ślad tworzą punkty oznaczające położenia pocisku w stałych odstępach czasu.
  Zaznaczenie pola wyboru "opór powietrza" sprawia, że symulacja lotu pocisku odbywa się przy uwzględnieniu siły oporu działającej na pocisk poruszający się w powietrzu.
  Przyciskiem "Odśwież" przeglądarki można przywrócić wartości wyjściowe oraz wyczyścić pole wykresu.
   Uwaga: podawane wartości zasięgu, maksymalnej wysokości, szybkości końcowej oraz czasu lotu są wartościami przybliżonymi; dokładność wyniku maleje dla dużych wartości prędkości oraz małych kątów wyrzutu.

This is a Java 1.1 applet demonstrating projectile motion.


Program pochodzi ze zbioru Fowler's Physics Applets
Autor: Drew Dolgert
© : Michael Fowler
© Polskie tłumaczenie i opis: Marek Godlewski, 20.09.2001
Ostatnia modyfikacja: 24 maj 2006
    Wydawnictwo ZamKor, Kraków