Programy komputerowe do podręcznika

M. Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska
FIZYKA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 
wydawnictwa ZamKor

Autorzy programów:
Walter Fendt, Sergey Kiselev, Tanya Yanovsky-Kiselev, Drew Dolgert (© Michael Fowler)
Polskie tłumaczenie i opracowanie: J. Salach, M. Godlewski, P. Sagnowski
ZamKor 2006Numer
programu
Program
  - Tematy symulowanych doświadczeń
1 Rzut ukośny 1
  - Spadanie swobodne jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego
  - Zmiany energii kinetycznej i potencjalnej podczas spadania swobodnego
  - Energia kinetyczna i potencjalna w rzucie poziomym
2 Siła dośrodkowa (karuzela)
  - Ruch po okręgu
3 Przykład dylatacji czasu
  - Dylatacja czasu
4 Ruch jednostajnie przyspieszony
  - Zależność przyspieszenia układu ciał od siły działającej na układ
  - Zależność przyspieszenia układu ciał od masy układu
5 Góra Newtona
  - Pierwsza prędkość kosmiczna
6 Siła elektrodynamiczna
  - Siła elektrodynamiczna
7 Silnik elektryczny prądu stałego
  - Silnik elektryczny
8 Prądnica
  - Prądnica
9 Wahadło matematyczne
  - Wahadło matematyczne
10 Ruchy Browna
  - Ruchy Browna
11 Prawo Ohma
  - Prawo Ohma
12 "Gaz jednoatomowy" w jednowymiarowym zbiorniku
  - "Gaz jednoatomowy"
13 Zjawisko Dopplera
  - Zjawisko Dopplera
14 Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych
  - Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych
15 Fala elektromagnetyczna
  - Fala elektromagnetyczna
16 Odbicie i załamanie fali
  - Odbicie i załamanie fali
  - Załamanie światła
  - Zamiany długości fali w zjawisku załamania
17 Przejście światła przez granicę ośrodków przezroczystych
  - Całkowite wewnętrzne odbicie
18 Zwierciadło kuliste wypukłe
  - Powstawanie obrazu w zwierciadle wypukłym
19 Soczewka skupiająca
  - Obrazy w soczewkach skupiających
20 Soczewka rozpraszająca
  - Obrazy w soczewkach rozpraszających
21 Zjawisko fotoelektryczne
  - Zjawisko fotoelektryczne
22 Oddziaływanie fotonu z atomem
  - Absorpcja i emisja promieniowania
23 Laser
  - Laser
24 Rozpad promieniotwórczy
  - Prawo rozpadu promieniotwórczego
25 Teoria Bohra budowy atomu wodoru
  - Teoria Bohra budowy atomu wodoru
26 Rzut ukośny 2
  - Zasada zachowania energii w rzucie ukośnym
27 Doświadczenie Younga
  - Doświadczenie Younga
28 Dodawanie wektorów
  - Dodawanie wektorów
29 Rozkładanie wektora na składowe
  - Rozkładanie wektora na składowe
30 Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie
  - Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie
31 Fala stojąca
  - Fala stojąca
32 Szeregowe i równoległe łączenie oporów
  - Szeregowe i równoległe łączenie oporów