Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal Nauczyciela i Ucznia > portal ucznia > platforma edukacyjna > platforma edukacyjna internetowy ...

Platforma Edukacyjna – „Internetowy zbiór zadań z fizyki ZamKoru”

Moduł Internetowy zbiór zadań z fizyki ZamKoru obejmuje na chwilę obecną ok. 1200 zadań dla szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ma dwie opcje: nauki (bardziej przydatna dla ucznia) i testu (do wykorzystania przez nauczyciela).

Tryb nauki jest podzielony na dwie części: samouczek i wyszukiwanie zadań.

Samouczek to krótki kurs rozwiązywania zadań. Wybraliśmy jedno proste zadanie, które rozwiązujemy, omawiając każdy etap tego procesu na osobnym ekranie.

Wyszukiwanie zadań daje możliwość nauki rozwiązywania zadań na przykładach zdefiniowanych przez samego użytkownika. Wybiera on zadania tematycznie (dział, temat) lub przekrojowo (zagadnienie), określa poziom trudności (podstawowy, rozszerzony) oraz decyduje, czy chce rozwiązywać określoną liczbę zadań czy woli rozwiązywać je w zadanym czasie. W tym trybie pracy każde zadanie jest przygotowane tak, jak to zrobiliśmy w Multimedialnym kursie fizyki: posiada wskazówkę oraz pełne rozwiązanie z komentarzem i możliwością wydruku.

Tryb testu także jest podzielony na dwie opcje: szablony oraz wyszukiwanie zadań testu.

Szablony to stworzone i zapisane przez samego użytkownika wzorce testów. Tworzenie i zapisywanie takich szablonów umożliwia opcja wyszukiwania zadań testu. W tym trybie pracy definiowanie zadań do testu odbywa się podobnie jak w trybie nauki, z tą różnicą, że wygenerowany zestaw zadań można zapisać i udostępniać innym. Dodatkowo autor takiego szablonu, przy zapisywaniu go, nadaje testowi okres ważności, tzn. konkretny czas (dzień, godzina), w którym można ten test uruchomić przy pomocy klucza (kodu testu) z dowolnego konta na Platformie. Określa także dozwoloną ilość wywołań testu przez jednego użytkownika.

Wyobraźmy sobie teraz, że nauczyciel fizyki planuje sprawdzian podsumowujący pewną partię materiału. Korzystając z modułu Internetowy zbiór zadań z fizyki ZamKoru, generuje test sprawdzający wiedzę z przerobionego działu. Test ten ma być powtórzeniem materiału i ostatecznym przygotowaniem przed sprawdzianem. Został on zdefiniowany w ten sposób, że można go uruchomić od godz. 16.00 dnia 11.01.2012 do godz. 20.00 dnia 14.01.2012. Każdy uczeń może wywołać test 3 razy. Klucz testu uczniowie uzyskują od nauczyciela. W domu każdy z nich loguje się na Platformę i w dowolnej chwili (w zdefiniowanym okresie ważności testu!) po wprowadzeniu klucza rozwiązuje test. Po zakończeniu testu uczeń otrzymuje podsumowanie (test zaliczony lub niezaliczony) oraz dowiaduje się, które zadania rozwiązał poprawnie, a które nie. Od tej chwili zadania będą dostępne dla niego w trybie podglądu, tzn. każde z zadań będzie miało widoczną wskazówkę oraz pełne rozwiązanie. Uczeń dostaje zatem możliwość przeanalizowania zadań testu, swoich odpowiedzi i oceny, które partie materiału opanował, a nad którymi musi jeszcze popracować. Jeśli chce, test może rozwiązać jeszcze 2 razy.

To tylko jedna z propozycji pokazujących, w jaki sposób można wykorzystać nowy moduł Platformy. Zapewne każdy znajdzie najbardziej odpowiedni dla siebie sposób pracy z Internetowym zbiorem zadań z fizyki ZamKoru. Moduł jest udostępniony na razie w wersji testowej i będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne zadania. Zapraszamy do bezpłatnego założenia konta na Platformie Edukacyjnej i korzystania z Internetowego zbioru zadań z fizyki ZamKoru!

punktor Kup pełny dostęp do Internetowego zbioru zadań z fizyki ZamKoru w naszym sklepie.