Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal Nauczyciela i Ucznia

Platforma Edukacyjna – dla nauczycieli

Platforma Edukacyjna proponuje szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych, które pracę nauczyciela wprowadzają w zupełnie inny wymiar. Dzięki kursom e-learningowym nauczyciel może wykonywać swój zawód bardziej wydajnie, z mniejszym wysiłkiem i jednocześnie w sposób atrakcyjny dla ucznia. W tym artykule prezentujemy praktyczne sposoby wykorzystania kursów e-learningowych ZamKoru na lekcjach.

Jedną z zalet takiej formy edukacji są animacje. Wyjaśnienie zagadnień fizycznych wymaga często umiejętności plastycznych, jak i sporej wyobraźni. Animacje pozwalają obejść tę kwestię: w sposób naturalny, zgodny z rzeczywistością (lub wymaganymi założeniami) wyjaśniają konkretne problemy. Ułatwiają rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu zjawiska czy też przeprowadzonego rozumowania.

Podobną rolę odgrywają umieszczone w kursie filmy i symulacje. Pozwalają one powoływać się nauczycielowi podczas lekcji na przykłady, które prawdopodobnie musiałby pominąć z powodu braku możliwości przeprowadzenia odpowiednich doświadczeń. Z punktu widzenia codziennej nauczycielskiej pracy bardzo cenne są także zadania interaktywne umieszczane w kursach. Po pierwsze, dają możliwość wzmożenia aktywności uczniów. Po drugie, są niezwykle przydatne na lekcjach podsumowujących partie materiału. W krótkim bowiem czasie można sprawdzić wiedzę sporej liczby uczniów.

Przygotowując się do danego tematu, nauczyciel może sporządzić sobie schemat lekcji (spis ekranów kursu), a następnie wyświetlić je i przeanalizować wraz z uczniami zaplanowany materiał. Tu uwagi praktyczne: dużym udogodnieniem na Platformie jest możliwość otwierania kilku okien z kursem naraz. Aby uniknąć straty czasu na poszukiwania wybranego elementu kursu w trakcie lekcji, wystarczy przed lekcją otworzyć odpowiednie ekrany. Często okna kursu mogą otworzyć się jedno na drugim, wystarczy je rozsunąć. Przykładowo: ze względu na analogie występujące w opisie pola grawitacyjnego i elektrostatycznego niektóre ekrany w lekcjach im poświęconych zaprojektowano tak, by były one podobne. Warto zatem zestawić uczniom obok siebie analogiczne w obu opisach wielkości. 

Następnym udogodnieniem jest indeks pojęć. Pozwala on szybko wyświetlić poszukiwane zagadnienie, a przez to także wybraną lekcję.

Na Multimedialny kurs fizyki oraz udostępniony we wrześniu kurs Fizyka w przyrodzie składają się nie tylko podstawowe wiadomości, ale i ciekawostki oraz biografie naukowców. To świetny materiał dydaktyczny, z którym można zapoznać się wcześniej, by potem, jakby przy okazji, wpleść go w trakcie zajęć.

Kursy zawierają także mnóstwo potencjalnych zadań domowych. Przykładowo: wiele wzorów prezentowanych na lekcjach ma w kursie wyprowadzenia (w różnych formach – tradycyjnej albo animowanej). Zadanie domowe polegające na przeanalizowaniu wyprowadzenia wybranego wzoru będzie na pewno cenne dla uczniów, którzy planują studia techniczne lub przyrodnicze.
Zadania końcowe umieszczone po każdej z lekcji kursu były przygotowywane w ten sposób, by każdy uczeń mógł się z nimi zmierzyć po opanowaniu treści przedstawionych w lekcji. One także stanowią potencjalne źródło zadań domowych.

Od września br. ZamKor oferuje nowy kurs Fizyka w przyrodzie. W jednym miejscu zebrano tematy, w których fizyka jest niezbędnym narzędziem ułatwiającym zrozumienie mechanizmów zjawisk przyrodniczych. Przykładowo: w jednej z lekcji opisano mechanizm powstawania gejzerów, o których można wspomnieć przy okazji omawiania zagadnień z termodynamiki. Tego typu kurs pozwala zrozumieć młodym ludziom, że fizyka jest wszędzie, a wszystkie dyscypliny nauki nierozerwalnie się ze sobą łączą. Ze względu na interdyscyplinarność kurs mogą z powodzeniem wykorzystywać także nauczyciele geografii.