Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal Nauczyciela i Ucznia

Symulacje zjawisk i doświadczeń

Przedstawiamy programy i symulacje komputerowe zjawisk oraz prostych doświadczeń fizycznych. Z niektórych można korzystać bezpośrednio ze strony internetowej, wszystkie można pobrać i uruchamiać z własnego dysku.

Aplety JAVA wymagają zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA. Zawarta jest ona standardowo w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000. Problem stanowi system Windows XP, gdyż jego wersja podstawowa nie posiada tego oprogramowania. Dostarczone jest ono dopiero z poprawką Service Pack 1. Co gorsza, od pewnego czasu Microsoft wycofał Service Pack 1 z maszyną wirtualną JAVA i zastąpił go poprawką Service Pack 1a bez maszyny wirtualnej JAVA.

Jeśli używasz systemu Windows XP i masz problem z uruchomieniem naszych apletów, proponujemy wykonać jedną z poniższych czynności:

  • pobrać z naszej strony i zainstalować (opis instalacji ) maszynę wirtualną JAVA produkcji firmy SUN (ok. 16 MB), przed instalacją należy zapoznać się i zaakceptować warunki licencji,
  • pobrać ze strony firmy Sun i zainstalować maszynę wirtualną JAVA (automatyczna instalacja przez internet, ok. 15 MB), przed instalacją należy zapoznać się i zaakceptować warunki licencji,
  • zainstalować Service Pack 1 dla Windows XP PL z jednej z płytek dodawanych do gazet komputerowych (np. Chip z listopada 2002), (Uwaga: nie może to być Service Pack 1a, gdyż ten jest już pozbawiony maszyny wirtualnej JAVA).

Lista programów

1.
Badanie ruchu w gimnazjum
uruchom porady
2.
Silnik elektryczny uruchom porady
3.
Wahadło uruchom porady
4.
Interferencja fal uruchom porady
5.
Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem uruchom porady
6.
Ciśnienie Hydrostatyczne uruchom porady
7.
Siła wypadkowa (Dodawanie wektorów) uruchom porady
8.
Zjawisko fotoelektryczne uruchom porady
9.
Karuzela uruchom porady
10.
Kołyska Newtona uruchom porady
11.
II zasada dynamiki Newtona uruchom porady
12.
Odbicie i załamanie fali uruchom porady
13.
Prądnica uruchom porady
14.
Prawo Ohma uruchom porady
15.
Rozpad promieniotwórczy uruchom porady
16.
Siła elektrodynamiczna uruchom porady
17.
Zwierciadło kuliste wypukłe uruchom  
18.
Soczewka skupiająca uruchom  
19.
Soczewka rozpraszająca uruchom  
20.
Doświadczenie Younga uruchom  
21.
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie uruchom  
22.
Szeregowe i równoległe łączenie oporów uruchom  
23.
Rzut ukośny 1 uruchom  
24.
Przykład dylatacji czasu uruchom  
25.
Góra Newtona uruchom  
26.
Ruchy Browna uruchom  
27.
"Gaz jednoatomowy" w jednowymiarowym zbiorniku uruchom  
28.
Zjawisko Dopplera uruchom  
29.
Fala elektromagnetyczna uruchom  
30.
Przejście światła przez granicę ośrodków przezroczystych uruchom  
31.
Oddziaływanie fotonu z atomem uruchom  
32.
Laser uruchom  
33.
Teoria Bohra budowy atomu wodoru uruchom  
34.
Rzut ukośny 2 uruchom  
35.
Rozkładanie wektora na składowe uruchom  
36.
Fala stojąca uruchom  
37.
Ruchy satelitów uruchom  
38.
Test z fizyki - oddziaływania w przyrodzie - autor: Marek Piekarski pobierz  
39.
Funkcja liniowa i wielkości wprost proporcjonalne - autor: Wojciech Nowak pobierz  
40.
Model Bohra budowy atomu wodoru - autor: Wojciech Nowak pobierz  
41.
Ruch jednostajny - autor: Czesław Jarosz pobierz  
42.
Ruch zmienny - autor: Czesław Jarosz pobierz  
43.
Zjawisko Dopplera - autor: Maciej Pawlak pobierz