Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal Nauczyciela i Ucznia > portal ucznia > kartki z historii fizyki

Kartki z historii fizyki

Publikowany tu cykl artykułów to nie całościowa historia fizyki, ale jedynie wybrane z niej kartki. Przedstawienie pełnej historii wymagałoby napisania dość grubej książki. Dla przykładu: Historia fizyki Andrzeja Kajetana Wróblewskiego liczy ponad 600 stron.

Wybór Kartek, jak każdy zresztą wybór, jest subiektywny. Starałem się jednak, aby dały one czytelnikowi możliwie pełny obraz rozwoju tej ciekawej dyscypliny naukowej, pokazywały najważniejsze odkrycia wytyczające drogi badań dla następnych pokoleń oraz przedstawiały sylwetki najwybitniejszych naukowców. Podawanie wzorów i praw ograniczono w Kartkach do niezbędnego minimum. Większość z nich czytelnik będzie znał ze szkolnego kursu fizyki. W razie jakichkolwiek wątpliwości może też posiłkować się informacjami zawartymi w odpowiednim podręczniku lub w kursie e-learningowym na platformie ZamKoru.

Juliusz Domański

Kartki zostały uatrakcyjnione rysunkami i anegdotami. Te (choć nie zawsze prawdziwe) w lapidarny i zabawny sposób charakteryzują osoby, których dotyczą, a także ich postępowanie wtedy gdy umysł jest pochłonięty bez reszty rozwiązywaniem jakiegoś naukowego problemu. Zwrócono też uwagę na odkrycia nieomawiane w szkole średniej, a mające zastosowanie w życiu codziennym prawie każdego z nas.

Mam nadzieję, że prezentowane teksty wraz z zamieszczonymi na końcu każdego z nich propozycjami poszerzenia mogą zostać wykorzystane przez uczniów pracujących metodą projektów.

Juliusz Domański


Energia jądrowa

Historia energii jądrowej zaczyna się od odkrycia Henriego Becquerela z 1868 roku. Zbadał on, że związki uranu wysyłają niewidoczne promieniowanie zaczerniające kliszę fotograficzną i jonizujące powietrze. Odkrycie to otworzyło nowe, rozległe pole badań. O tym, jakie dokładnie działania zostały podjęte przez fizyków, można przeczytać właśnie w tym artykule.

Energia jądrowa
 

Od Demokryta do kwarków

Artykuł przedstawia rozważania dotyczące tego, z czego jest zbudowana materia – jakie poglądy prezentowali starożytni (koncepcja atomu Demokryta) po teorie zrodzone współcześnie.

Od Demokryta do kwarków
 

Stany skupienia

Proponujemy lekturę artykułu, w którym autor w ciekawy sposób przedstawia różne stany skupienia.

Stany skupienia
 

Termodynamika

Zachęcamy do lektury artykułu poświęconego rozwojowi nauki o cieple i najważniejszym odkryciom w tej dziedzinie.

Termodynamika
 

Optyka cz. II

Zachęcamy do lektury drugiej części artykułu poświęconego rozwojowi optyki – tym razem od czasów Izaaka Newtona do skonstruowania lasera.

Optyka cz. II
 

Optyka cz. I

Proponujemy lekturę artykułu poświęconego rozwojowi optyki od starożytności do czasów Izaaka Newtona.

Optyka cz. I
 

Elektryczność i magnetyzm cz. II.

Zachęcamy do lektury drugiej części artykułu poświęconego zagadnieniom elektryczności i magnetyzmu.

Elektryczność i magnetyzm cz. II.
 

Elektryczność i magnetyzm cz. I.

Autor artykułu przedstawia początki elektryczności i magnetyzmu.

Elektryczność i magnetyzm cz. I.
 

Mechanika cz. II. Czasy nowożytne

Proponujemy lekturę drugiej części artykułu poświęconego rozwojowi mechaniki, tym razem w czasach nowożytnych.

Mechanika cz. II. Czasy nowożytne
 

Mechanika cz. I. W starożytności i średniowieczu

Proponujemy lekturę artykułu poświęconego początkom mechaniki.

Mechanika cz. I. W starożytności i średniowieczu