Menu Content/Inhalt
Jesteś w: Portal Nauczyciela i Ucznia
20.04.2015

Książki ZamKoru w księgarniach

Nauczyciele sygnalizują nam niekiedy brak poszukiwanych podręczników i zbiorów zadań ZamKoru w pobliskich księgarniach. Pytani o to księgarze wyjaśnili nam, że liczba tytułów na rynku jest obecnie zbyt duża, żeby zmieścić wszystkie na półkach. Jeśli nauczyciel zwróci się z prośbą o zamówienie jakiejś pozycji, księgarz sprowadzi ją w krótkim czasie. Prosimy o korzystanie z tej formy zakupu.

Polecamy także wygodne zakupy w sklepie internetowym WSiP z pełną ofertą dostępnych publikacji ZamKoru.

Książki ZamKoru w księgarniach
 
17.04.2015

Aplety Waltera Fendta w ZamKor Laboratorium

Ze względu na nowe zabezpieczenia wprowadzone w środowisku Java, od pewnego czasu występują trudności z otwieraniem popularnych apletów Fendta. To bardzo wartościowe materiały i warto nadal z nich korzystać zarówno w gimnazjum, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. W serwisie fizyka.zamkor.pl przedstawiamy krok po kroku procedurę, której przeprowadzenie umożliwi dalsze korzystanie z apletów.

Aplety Waltera Fendta w ZamKor Laboratorium
 
16.04.2015

Raport wyników trzeciej edycji Próbnej Nowej Matury z WSiP

Zakończyliśmy trzecią edycję programu Próbna Nowa Matura z WSiP. W próbnym egzaminie dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, języka polskiego i języka niemieckiego wzięło udział blisko 89 000 uczniów z ponad 4000 szkół w całym kraju. Próbną maturę z fizyki, realizowaną na podstawie przygotowanych przez nas arkuszy, zdawało ponad 3000 uczniów. Dziękujemy Państwu za przekazanie wyników, które pomogły nam w przygotowaniu szczegółowego raportu – zapraszamy do zapoznania się z nim.

Raport wyników trzeciej edycji Próbnej Nowej Matury z WSiP
 
31.03.2015

Ważne zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty od kwietnia 2015 r. - zaproszenie na praktyczne seminarium

9 kwietnia 2015 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Warunki oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostaną określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz towarzyszących jej nowelizacji nowych aktach wykonawczych. Powyższe zmiany stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r., stwierdzającego niezgodność art. 22 ust. 2 pkt 4 UoSO z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Zachęcamy do udziału w seminarium wszystkich zainteresowanych ważnymi zmianami w Ustawie o Systemie Oświaty.
Ważne zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty od kwietnia 2015 r. - zaproszenie na praktyczne seminarium
 
26.03.2015

Wyniki Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z WSiP

Dziękujemy za udział w programie Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej.

Konkurs – 10 szkół z najlepszymi wynikami w części matematyczno-przyrodniczej rozstrzygnięty.
Gratulujemy laureatom.

 
Strony:    poprzednie 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następne

 

Zobacz więcej

 
Aktualności
 
Fizyka w ZamKorze