Z ZamKorem do egzaminu
Idea

Witamy Państwa na stronie projektu Z ZamKorem do egzaminu, który rozpoczęliśmy w listopadzie 2011 r. Projekt jest bezpłatny i skierowany do wszystkich nauczycieli fizyki i chemii, niezależnie od tego, z jakich podręczników korzystają.

Na stronie poświęconej projektowi udostępnione zostały arkusze do badania wyników dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele mogą pobrać arkusze, przeprowadzić badanie wyników i wpisać je do aplikacji Zamkorek. W zamian za to otrzymają szereg istotnych informacji o tym, jak ich uczniowie radzą sobie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Każdy nauczyciel może zgłosić chęć udziału w projekcie. Nie wymagamy zgłoszeń od tych z Państwa, którzy przesłali oświadczenie o korzystaniu z naszych książek, oraz nauczycieli, którzy wzięli udział w Próbie Generalnej.

Trzy kroki
Przygotowanie do egzaminu

Przeprowadzone przed kilkoma laty międzynarodowe badania (PISA) umiejętności przyrodniczych polskich uczniów wykazały określone braki i słabości. Już wówczas MEN zapowiedział zmiany wymagań egzaminacyjnych, mające na celu poprawę wyników w podobnych badaniach w przyszłości. Wszystkie pozycje oferowane przez ZamKor zostały przygotowane z myślą o tych zmianach.

Zamkor
Badanie wyników

Zamieszczone w projekcie arkusze pozwalają sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów zawarte w podstawach programowych. Nauczyciel może wykorzystać dowolną liczbę arkuszy w odpowiednim dla niego czasie. Arkusze będą aktualizowane każdego roku 30 września. Do tego momentu nauczyciele mogą wpisywać wyniki do aplikacji ZamKorek i przeprowadzać ich analizę, w tym porównanie z wynikami ogólnopolskimi.

Badanie wyników
Próbny egzamin

Ukoronowaniem projektu jest Próba Generalna, czyli próbne egzaminy z fizyki i chemii. W roku szkolnym 2012/2013 próbny egzamin gimnazjalny odbędzie się 04 marca 2013 r., natomiast próbna matura 21 marca 2013 r.

Arkusze do próbnego egzaminu gimnazjalnego i próbnej matury na rok 2013 oraz podsumowanie wyników zostaną opublikowane w serwisie poświeconym Próbie Generalnej. Zapraszamy Państwa także do obejrzenia arkuszy i statystyk z egzaminów przeprowadzonych wiosną 2011 i 2012 r.

Wyniki próbnych egzaminów, podobnie jak arkuszy do badania wyników, można również analizować za pomocą aplikacji ZamKorek, przystosowanej specjalnie do tego celu. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli fizyki i chemii!

Próba generalna
Zgłoszenia do projektu Z ZamKorem do egzaminu

Z ZamKorem do egzaminu to trzystopniowy, kompleksowy program pracy z uczniami, mający na celu ich lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z fizyki i chemii.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich nauczycieli, wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia.

Zgłoszenia nie muszą dokonywać nauczyciele, którzy przesłali aktualne oświadczenie o korzystaniu z podręczników ZamKoru, a także nauczyciele, którzy wzięli udział w Próbie Generalnej. Posiadany login i hasło umożliwią pobranie arkuszy i dostęp do aplikacji ZamKorek służącej do ogólnopolskiej analizy wyników nauczania.

Rejestracja nauczyciela do udziału w projekcie Z ZamKorem do egzaminu jest całkowicie bezpłatna. Można jej dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po wypełnieniu zgłoszenie należy odesłać do wydawnictwa faksem na numer 12 639 08 22 lub 12 623 25 24, bądź pocztą tradycyjną na adres: ZamKor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków.

Zgłoszenia